İnfertilite Tedavisi

İnfertilite Tedavisi

Nasıl tedavi olurum? 
Merkezimizde yapılacak ilk görüşmenizde doktorunuz sizin ve eşinizin mevcut durumu ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Daha önce yapılan tetkik ve tedavilerin dökümlerinin yanınızda olması, mevcut durumunuzla ilgili gereksiz tetkikleri azaltacağı gibi, tedavi sürecini de kısaltacaktır. 

İlk görüşmeniz sırasında: 
• İnfertilite süreniz ve aldığınız tedaviler hakkında doktorlarımızla etraflıca konuşma imkanı bulacaksınız. 
• Doktorunuz, muayene sonrasında yapılması gerekli tetkikler konusunda sizi bilgilendirecektir. 
• Geçmişte yapılan tedavilerin verdiği bilgilerle tedaviniz size özel olarak planlanacaktır. 
• Tüm tedaviniz süresince ve sonrasında doktorlarımız sorularınızı cevaplamaya hazırdır. 
• Amacımız tedavi sürecinin zorluklarını mümkün olduğunca hafifletmektir. 

Bu süreç içerisinde, gebe kalmadan önce yapılması gereken ancak çoğu zaman atlanan testlerin değerlendirilmesi ve eksikse tamamlanması sağlanmaktadır. Tam kan sayımı, kan grubu, TORCH ve viral hepatit enfeksiyonlarına ait bağışıklık durumunuzun teyidi bu dönemde planlanacaktır. 

Tanı için ilk basamak tetkikler 
35 yaşın altında 1 yılı aşkın, 35 yaşın üzerinde ise 6 aylık bir süre zarfı içerisinde korunma olmamasına rağmen gebelik yoksa, çocuk sahibi olmak adına hızlı davranmak ve teşhise yönelik temel testleri süratle tamamlamak gerekmektedir. 

Adetin 3.günü yapılacak kan testi: 
Testin sabah saatlerinde alınacak kan ile yapılması uygundur. 
FSH, E2, LH, Prl, TSH temel olarak görmek istediğimiz hormon değerleridir. Buradaki sonuçlara göre özellikle tiroid bezi fonksiyonlarına ait tetkikler genişletilebilir. 
Rahim Boşluğunun ve Tubal Geçişin Değerlendirilmesi 
İlk yapılması gereken ve en temel tetkik histerosalpingografidir (HSG). Adet kanamasının bitimini takip eden 1-2 gün içerisinde yapılması gereken bir incelemedir. Bu inceleme ile rahim boşluğuna ait şekil bozuklukları ve rahim içi yer tutan lezyonlar izlenebilir. Ayrıca tüplerin açık olup olmadığı, normal genişlikte olup olmadığını değerlendirmenin en iyi yoludur. 2 yıldan eski olan grafileri tekrarlamak uygun olur. 
Yakın dönemde çekilen ve normal olan bir HSG ancak başarısız tüp bebek denemelerinin varlığında, histeroskopi (H/S) denen, optik bir cihazla rahim içerisinin direk olarak değerlendirilmesi daha uygun bir yaklaşımdır. Anestezi gerektirmeyen bu işlemde aynı seansta cerrahi müdahale ile tedavi de mümkün olmaktadır. 

Sperm Analizi (Spermiogram):
3 günlük bir cinsel perhizi takiben 3 hafta ara ile verilecek örneklerin değerlendirilmesi en doğru sonuçları vermektedir. Mililitrede 5 milyon spermden az bir sayı söz konusu ise Y kromozomu mikrodelesyonu ve kistik fibrosiz mutasyon taraması için hastayı bilgilendirip, yönlendirmekteyiz. 

Tanı ve Tedavi için Cerrahi Yaklaşım 
Yukarıda sayılan tetkiklerin tamamlanması ve değerlendirilmesini takiben gerekli görülen hastalarımız için mevcut probleme yönelik olarak tedavi ya da tanı maksatlı cerrahi girişimler öngörülebilir. Amaç gebelik gelişiminin ya da sağlıklı olarak devam etmesinin önündeki engelleri kaldırmaktır. 

Laparoskopi (L/S): İnfertiliteye neden olan anatomik problemlerin tanı ve tedavisinde en etkin yöntemlerden biridir. Hastaya en az zarar verecek şekilde “kapalı ameliyat” olarak adlandırabileceğimiz endoskopik metodlarla yapılan bu girişim ile infertiliteye neden olan: 
• Endometriozis ve endometriomalara, 
• Over kistlerine, 
• Batın içi yapışıklıklara, 
• Yüzeye yakın yerleşmiş myomlara, 
• Tıkalı ya da hasarlı tüplere (örneğin hidrosalpinks) müdahale edip tedavileri yapılabilmektedir. 
İnfertilite tanı ve tedavisi için yapılan laparoskopik işlemler 30 ila 60 dakika kadar süren genel anestezi altında yapılan ve hastanın çoğunlukla işlem günü akşamı, nadiren ertesi sabah taburcu olmasını gerektiren işlemlerdir. İleri teknolojiyi rahatlıkla kullanan doktorlarımız operasyonlarını, hastanın ameliyattan en az zarar, en fazla faydayı görecek şekilde yapmayı ilke edinmişlerdir. 

Histeroskopi: İnfertiliteye neden olan rahim içi hastalıkların tanı ve tedavisi için birinci sırada gelen cerrahi yöntem histeroskopidir. Histeroskopi ile mevcut hastalıklar ve normal dışı durumlar tanınabilir ve çoğu kez aynı seansta tedavi edilebilirler. Histeroskopi ile: 
• Submüköz ve kısmi intramural myomlar, 
• Endometrial polipler, 
• Tuba önündeki polipler, 
• Rahim içi yapışıklıklar, 
• Rahim içi kısmi ya da tam septumlar (perdeler) süratle tanınıp, tedavi edilebilmektedir. 
Kliniğimizde histeroskopik operasyonlar, yaklaşık 15 ila 30 dakika kadar süren ve sedoanaljezi altında yapılan (genel anestezi gerektirmeyen) operasyonlardır. Sadece tanısal amaçlı ya da minimal müdahale gerektiren ofis histeroskopik operasyonlarda sadece lokal anestezi ile hasta memnuniyetini sağlamaktayız. Hastalarımız operatif histeroskopik operasyonları takip eden 2 saat içerisinde taburcu edilmektedir. 
Hızlı tanı basamakları ile birçok hastamızda uygun tedavi biçimlerini belirlerken, bir grup hastamızda tedavi yöntemine karar vermek daha detaylı incelemeleri gerektirebilmektedir.