İnfertilite(kısırlık) Nedenleri Nelerdir?

İnsan üremesi oldukça karışık bir olaydır. Her adet başına gebe kalma oranı genel popülasyon için %15-20 civarındadır. Bu oran üreme sistemlerinde bir problemi olmayan bir çiftin her ay sahip oldukları gebelik gelişme şansını ifade eder; kabaca korunmayan ve problemi olmayan her 5 çiftten biri o ay gebe kalacaktır.

 

Bu oran göz önüne alındığında problemi olmayan bir çift için korunmasız birliktelikte 4., 6. ve 12. ayda toplam gebelik oranları sırası ile %48, %62 ve %86’dır. Buradan çıkarılacak sonuç, gebelik isteği olan her yüz çiftten 86’sı birinci yıl sonunda bu isteğine ulaşmaktadır.

 

Geri kalan %15- 20 çiftte ise ileri tetkikleri gerektiren bir ya da birden fazla sorunun olması yüksek oranda olasıdır.

İnfertilite %30-40 oranında erkek, %40-50 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %25’inde kadın ve erkek faktörü birlikte bulunmaktadır. %10-15’inde ise tüm araştırmalara karşılık infertiliteyi açıklayabilecek bir neden bulunmamaktadır.

 

Genel olarak infertilite nedenleri;

  • Ovulasyon bozuklukları       %25-35
  • Sperm Bozuklukları            %15-25
  • Tubal nedenler                  %10-15
  • Endometriozis                   %5-15
  • Diğer nedenler                  %5