Embriyo Dondurma​

   Embriyo transferinden sonra elimizde halen iyi kalitede embriyo varsa dondurularak saklanması yönünde çifti bilgilendirmekteyiz. Taze sikluslarda en iyi şartlarda %45-55 arası değişen gebelik oranları, aynı oranda hastanın da gebe kalamayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle eğer hastanın dondurulup saklanmaya imkan verecek sayı ve kalitede embriyosu varsa hasta, olası bir başarısızlık sonrasında tekrar aynı ilaçları kullanmak zahmetinde kalmadan transfer şansına sahip olabilmektedir. 

Dondurulmuş embriyo transferlerinde başarı oranı %30 civarındadır ve dondurulduktan sonra transfer edilen embriyoların sayı ve kalitesi ile yakından alakalıdır. 

 Embriyoların dondurularak saklanmasının en önemli getirisi, başarısız olgularda 2. defa yapılacak tüp bebek işlemlerine kıyasla tedavi maliyetlerini belirgin olarak azaltmasıdır. Bir diğer avantajı da 2. bebeklerini isteyen çiftlere daha az zahmet ve maliyetle bu şansı vermesinden kaynaklanmaktadır.

Bugüne kadar dondurulup çözülen embriyo transferlerinden  sonra gelişen ve doğan bebeklerde konjenital anomali oranında bir artış izlenmemiştir. 

Ülkemizde dondurulan embriyoların saklama süresi yasal olarak 3 yıl ile sınırlandırılmıştı